Facebook Pixel
Loader
100%

Истории на успеха

Да си вземеш опит и знания от нашия усмихнат екип

Един от най-често срещаните въпроси за студентите „Как ще започна работа без нито ден стаж?“ звучи с особена сила към края на следването. В повечето учебни програми са предвидени практики, но истински ефект с нови знания и умения се постигат само в реална работна среда, а не след стаж „проформа“, споделя ни 22-годишната Нелина Недялкова. Като студентка в четвърти курс в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Социални дейности“ с трудов профил, за нея е много важна подготовката в реална работна среда. Ето защо Нелина се обучава в продължение на три седмици във ФАНТАСТИКО, в дирекция „Човешки ресурси, управление и обучение“, където работата винаги е много динамична - . „С радост откликнахме на желанието за стаж в нашия екип, защото сме уверени, че доброто партньорство между бизнеса и образованието е основата, върху която се гради успехът на компанията. Досегът до реалната бизнес среда пък дава възможност и на Нели като стажант да добие преки впечатления от работата на колегите, да види нещата отвътре и да пречупи наученото и видяното през своя поглед, извличайки най-ценното за кариерното й развитие“, споделя Десислава Арбова, зам.-директор „Човешки ресурси - подбор и обучение“. Защо стажът е безценен за всеки млад човек разказва Нели (както вече я наричаме във ФАНТАСТИКО). Срещаме се малко преди края на нейното образователно-професионално приключение.

Стажът ти вече приключва, но какво си спомняш за първия ден във ФАНТАСТИКО?

Нелина Недялкова: Тогава ме посрещна Деси Арбова (зам. директор „Човешки ресурси“). Запознах се с екипа - много лъчезарни и усмихнати хора. В момента съм четвърти курс в университета, но още от втори курс съм затворена вкъщи, тъй като нямаме присъствени лекции. Честно казано, това беше социален шок за мен - да се срещна с толкова хора, да общувам отново на живо в офис, в по-разчупена среда, а не от вкъщи. Определено ми харесва!

Какви бяха първите ти задачи?

Нелина Недялкова: По време на стажа се запознах с процеса на подбор на служители. Имах комуникация с кандидати за работа, като разговарях с тях по телефона, за да поканя някого за интервю или да дам обратна връзка на кандидати след проведени срещи..

Как се справи с тази задача?

Нелина Недялкова: За мен беше трудно да се пречупя и да давам отрицателна обратна връзка, въпреки че колегите ме съветваха как да подхождам в такава ситуация. Но пък знам, че е важно винаги да се дава обратна връзка, независимо каква новина ще съобщиш. Много е хубаво да видиш, че колегите се обаждат да споделят на кандидата, дори, когато не е одобрен, за да може той да продължи да търси други възможности за професионална реализация. Откритата и честна комуникация е важна за двете страни – и за работодателя, и за кандидата, за да знаят какво следва. Точно това видях тук, във ФАНТАСТИКО. Същевременно винаги се радвам, когато разговорът ми с някой кандидат премине успешно и след това го видя на интервю.

Какви са впечатленията ти от интервютата? Кои са най-важните моменти от процеса на подбор на нови служители?

Нелина Недялкова: Всяка една стъпка от процеса на подбор е важна – от обявата и поканата на кандидата до неговото назначаване. Всички стъпки са еднакво важни. Колкото до преценката при решението за назначаване, за компанията е важно кандидатът да отговаря на задължителните критерии, да споделя ценностите на компанията и да се впише в корпоративната култура. Тъй като във веригата се обслужват клиенти, е важно служителите в обектите да са усмихнати и лъчезарни.

Опитът ключов ли е за наемането на нови служители?

Нелина Недялкова: Дори човек да няма опит, компанията предлага въвеждащо обучение и никой няма да бъде оставен да работи самостоятелно без подкрепата на колегите и мениджърите.. Разбира се, опитът се счита за предимство, но това не е най-важното.

Ако трябва да обобщиш, до колко полезен беше за теб този стаж?

Нелина Недялкова: Научих как се изготвя обява, как се публикува, как се провежда първият етап на разглеждане на подадените кандидатури по документи. Научих повече за това как се взема решение кой да бъде поканен на следващ етап за интервю. Присъствах на интервюта. Колегите ме запознаха с практики за задържане на служители. Включих се и в проучване на платформи за публикуване на обяви за работа, както и в проучване на работните условия и допълнителни придобивки в ритейл сектора. Няма как в университета да се запознаем със спецификите на работа, трябва видим как се случват нещата на практика. Много ми харесва тук и дори ми е малко тъжно, че се разделяме. Благодаря на всички за споделения опит!

Да си вземеш опит и знания от нашия усмихнат екип