Facebook Pixel
Loader
100%

Логистичните процеси обичат добрия ред

Г-н Ницов, когато Фантастико закупи готова логистична база, наложиха ли се промени на зоните за съхранение и комасиране?

Много трудно може един архитект или строител да отгатне процесите, които са важни за даден бизнес. Затова и инвестицията преминава през спецификата на самата дейност, превръща се в архитектура на процеси, оттам в проектантско предложение, архитектурен проект и едва след строителните ограничения се връща към първоизточника за корекция на процеса. Същото е, когато си закупиш и готова сграда, с тази разлика, че вече няма място за планиране, а процесите стават производни на решението, на което
сме станали собственици. Да, корекции има, просто защото нашият бизнес, нашите обекти, процесите в тях и изискванията на
мениджмънта ни са индивидуални и това е съобразено в цялостното функциониране на базата.

Колко палетоместа има в момента?

Базата е закупена и продължава да работи с 11 000 палетоместа. Част от тях са разделени допълнително хоризонтално. Има други промени, но те са свързани с разширение на крос док зоната и изграждането на „дребнови поличен“ склад, с което са добавени около 6000 picking позиции за скъпа или бавно ротираща се стока, изпълнявана по поръчки до ниво единични бройки.

Колко високи са стелажните системи? Разполагате ли с резервни палетоместа?

Складът е с конвенционална система и в най-високата си точка достига до около 12 – 12,50 метра. Складовите машини достъпват последните места до 10,50 метра. На този етап капацитетът е запълнен на 60 – 70% с изключение на пиковите моменти, когато много лесно би могъл да премине границата от 90%.

Колко камиона на доставчици пристигат дневно на рампите и колко тръгват към магазините?

Трудно може да се даде такава бройка. Много е относително понятието камион. Средно дневно доставяме около 500 – 700 палета, които поради спецификата на локациите могат да бъдат изпълнени с около 50 – 80 курса. За вход е още по сложно, но все пак е съизмеримо с изхода. Като казвам сложно, ще дам един пример. Ние можем да получим един нормален 33-палетен прицеп, който при предаване на рампа да бъде предаден на 200 палетни позиции.

Могат ли доставчиците да си запазят час или са длъжни да спазват времевите прозорци?

На този етап не разрешаваме доставчиците да си запазват часове. По-скоро всеки спазва часовия диапазон, който е разписан в договора. Не мисля, че в запазването на часове има големи ползи – поне не и за нашия бизнес. Нашето решение за работа през крос докинг прави идеята неприложима, защото часовете за доставка са подредени спрямо спецификата на доставяния продукт. Ако той е тежък и предполага да бъде положен в основата на палета, и часът трябва да е ранен.

Кога започва контролът на стоките?

Към днешна дата започваме прием в 6,30 ч. Когато стоката е разтоварена и разпределена по заявки за вход, започва и същинският прием.

С каква техника и с какви софтуерни решения извършвате приема, обработката и изпращането на стоките?
Техниката е няколко типа. Всеки работник в базата използва WMS софтуер през мобилно устройство. Много малко са работните места, които са статични, и това са предимно офис служители и оператори. Системата е ДС Софтуер, изцяло българска разработка, която по нищо не отстъпва на много от сериозните имена на пазара. Ако говорим за складова техника, ползваме ордер пикери, електрически колички и ричтраци, подходящи за този тип стелажи и пътища. Имаме закупени няколко марки, но най-често ползваната е BT-Toyota.

Имате ли pick by voce комасиране?

Нямаме такова решение и вероятно ще прескочим тази стъпка от развитието на пикинга. Ако финансовият резултат, нивото на собствената ни компетенция и иновативното мислене на компанията ни позволи, по-скоро ще преминем на система, която е една идея по-високопродуктивна.

Как се промениха логистичните процеси, след като започнахте да обслужвате и доставките на електронните магазини?

На този етап електронната търговия няма нужната тежест, за да отчетем сериозна промяна и в нашата част от процеса. Проектът е в много начален стадий и тепърва предстои да се развие. Хубаво е, че почти нищо няма смисъл да се измисля просто защото светът крачи от 15 години в тази посока и от нас се изисква само прецизно да „препишем“ някой от многото успешни проекти.

Кое е най-важното в една търговска верига на доставки, за да работи тя без прекъсване?

С годините някак естествено се научих да подреждам процесите. За себе си имам два основни принципа. Първият – ако си представим всеки процес като фуния, трябва добре да сме ги подредили от най-тясната до най-широката част. Вторият – трябва винаги да се стремим разликата в диаметрите да клони към нула. Накрая остава да намерим кой да пазарува в края и кой да доставя в началото. Доста просто звучи, нали? В света на логистиката, а и не само, всичко трябва да се случва гладко, ако искаме ниски разходи, и всичко трябва да се случва бързо, ако искаме високи приходи. Логистичните мениджъри имат за задача да следят „само“ тези два показателя. Извън процесите има много неща, които трябва да се доставят от страна на основния (или обслужвания) бизнес, който носи същинския приход. Това са обезпечения, без които или не може, или процесът рязко поскъпва – помещения и транспортни средства,софтуер, хардуер и не на последно място, добре обучени и мотивирани хора.

Какви кризисни решения предприехте, за да пазите работниците в пандемичното време?

Разбира се, в тази тежка ситуация на първо място беше да създадем условия на безопасен труд. Осигурихме дезинфектанти, предпазни средства за екипа, увеличихме дезинфекциите. Засилихме контрола на вход за посетители и доставчици и най-важното, успяхме да преминем на двусменен режим, при който да имаме два равностойни екипа без контакт помежду им. Въпреки трудностите екипът се увеличи пропорционално с новите договори и новите обекти. А ако погледнем в дълбочина, ще видим, че тежките решения са на собствениците, които предприеха стъпки изцяло в полза на персонала.

Източник: сп. Логистика, www.logistika.bg

Още новини