Facebook Pixel
Loader
100%

Над 10 000 часа обучения е преминал екипът на ФАНТАСТИКО ГРУП през 2022 г.

През изминаващата 2022 г. екипът на ФАНТАСТИКО ГРУП не престана да се учи и ежедневно да надгражда своите умения и знания. Над 90% от работещите в компанията преминаха през обучения в различни области, които им помогнаха да подобрят комуникацията помежду си, да обслужват по-качествено клиенти и да изпълняват ежедневните си задължения по-пълноценно. Имайки предвид естеството на различните обучения и тяхната продължителност, през изминаващата година в компанията са проведени обучения с продължителност над 10 000 часа.

Редица обучения имат за цел да улеснят успешния старт на работния процес. Независимо от подготовката и предишния опит на новите служители, обученията дават възможност на всеки бързо да се влее в корпоративната среда и да усвои спецификите й. „Ежедневно обучаваме колеги в различни звена – работа на каса, на различни сектори в търговска зала, обслужване кулинарен щанд и др. През изминалата година обучителите във ФАНТАСТИКО са прекарали близо 1 000 часа във въвеждане на новопостъпили колеги или такива, които са сменили позицията“, разказва Десислава Арбова, зам.-директор „Подбор и обучение“ в дирекция „Човешки ресурси“.

Освен въвеждащите обучения професионалистите  от различните дирекции в централния офис на компанията, супермаркетите, боулинг залите, ресторантите и развлекателния център Joy Station получават и допълнителни обучения за надграждане и повишаване на квалификацията им.

От особено значение за служителите в компанията са „меките умения“ – подобряване на комуникацията, начините за делегиране на задачи и организиране на хора и процеси. Именно за подобряване на тези способности хора от различни дирекции са прекарали в обучения над 1 400 часа. Всяка седмица експерти от дирекция „Човешки ресурси“ провеждат обучения за стажант-мениджъри на супермаркети по теми като: „Ефективна комуникация“, „Делегиране на задачи“, „Мотивация на екипи“, „Управление на времето“ и др. „Важно е нашите колеги да се развиват ежедневно, да надграждат знанията и уменията си за комуникация си с клиентите и екипа, да се справят в критични ситуации. От една страна, се опитваме да отговорим на динамиката на пазара, като непрекъснато подобряваме и обновяваме обучителните програми и методи. От друга страна, с помощта на ежеседмичните срещи, колегите чувстват подкрепата в рамките на екипната работа“, казва Златан Петров, специалист „Обучения и развитие“ в дирекция „Човешки ресурси“.

Димитър Кънчев е част от семейството на ФАНТАСТИКО ГРУП над 10 години. Преминал е през много позиции, а в момента е управител на супермаркета в „Младост“ 4. „Благодарение на обученията успяваме често да сверяваме работата си както с тази на колегите от другите обекти във веригата, така и с тенденциите в бранша. Поради динамиката на средата, в която работим, за нас е важно да усвояваме нови знания и умения непрекъснато. Това ни помага да управляваме екипите си по-уверено и да задоволяваме желанията на клиентите с необходимата бързина“, казва Димитър.

През 2022 г. се проведоха и редица обучения с външни експерти. Близо 400 души се включиха в над 20 обучения, част от които целяха усъвършенстване уменията за публични изяви и надграждане на лидерските умения в непрекъснато променящата се бизнес среда. Сред обручителите бяха Анна Цолова – специалист по публична комуникация, Мария Касимова-Моасе – експерт по бизнес етикет, лекторите от London School of PR, Нина Владимирова, чиято експертиза е в областта на развитието на работодателската марка и много други.

„За екипа на Н4Н Солюшънс бе изключително удовлетворяващо да дадем старт на първата „Лидерска академия“ в подкрепа на амбицията на компанията да постави на следващо, още по-автентично и пълноценно ниво отношенията си с хората. Най-доброто и ценно за всеки бизнес са човеците, които са избрали или биха избрали да му предоставят своите знания, умения, опит и страст. Лидерите са тези, които оставят отпечатък върху екипите и от работата си с първия випуск на Академията, мога уверено да заявя, че имате не просто добри, а фантастични личности в организацията. Продължавайте да разкривате и умножавате потенциала им", каза Нина Владимирова след приключването на Академията.

В семейството на ФАНТАСТИКО ГРУП всеки има възможност да развива своите умения, креативност и познания, да работи в силен екип и подкрепящата среда.

Още новини