Валентина Божева: Търсим лидерите, които могат да вдъхновяват — Фантастико
Loader
100%

Валентина Божева: Търсим лидерите, които могат да вдъхновяват

Г-жо Божева, във ФАНТАСТИКО работят над 3000 служители. Има ли стандарт при подбора на кадрите, който спазвате винаги, независимо за каква позиция става въпрос?

Особено ценим мотивацията в един кандидат, обсъждаме причините да кандидатства за конкретна позиция, представите му за собствено развитие, темповете, с които е готов да учи и поема нови ангажименти. Основно качество, разбира се, е възможността за комуникация, открита позиция относно очаквани условия на работа, за да няма разочарование и разминаване в представите му за желаното работно място.

Подходящо място ли е ФАНТАСТИКО за старт на кариерата? Много често младите хора се сблъскват с проблема – липса на опит.

Фантастико е перфектното място – младите хора преминават през необходими за развитието им етапи, изучават спецификите на длъжностите, комуникират на различни нива с колеги и участват в развитието на компанията, виждат всяка стъпка от прогреса. С времето развиват съпричастност с успехите на фирмата, постепенно у тях се създава усещане за принадлежност и се убеждават, че решението, което са взели, когато са избирали между десетки работодатели, е било правилно. Работните графици на хората, които учат или продължават образованието си под някаква форма, се съобразяват с ангажиментите им в учебното заведение, подкрепяме и насърчаваме колегите да финализират успешно и своевременно учебния план.

Голям успех за фирмата е, че има много служители, чийто първи работен ден е бил във Фантастико, преминали са през различни етапи на развитие и в момента заемат ръководни позиции. Едва ли в началото са вярвали, че пътят им ще е точно такъв, но мотивацията и усещането за принадлежност са водещите за такова кариерно израстване.

Има редица примери за кариерно израстване в компанията. Какви са програмите ви за обучение и развитие на таланти?

Активна е стажантска програма за мениджъри, чрез която в продължение на 3 месеца обучаваме хората, които имат желание и потенциал за развитие като ръководители на обекти. След успешното приключване на програмата те поемат позицията „заместник управители“, а след това се атестират и за всеки се изготвя индивидуален план за обучение, според който да придобие умения за заемане на длъжността „управител“. За това се грижат екипи от професионалисти, чиято задача е да наблюдават адаптацията на колегите на новата позиция и да предлагат конкретни мерки за преодоляване на евентуални затруднения.
Вече стартира и Компетентностен център, базиран на личността. Обучителите в този център са хора, доказали се в годините като изключителни професионалисти, които са се развили успешно като мениджъри на супермаркети. Тяхната задача е излючително отговорна, защото освен че предават опита и знанията си на други колеги, те имат персоналната отговорност към хората, които обучават, проследяват поръчките им за супермаркетите, отношенията им с екипа, организацията на работа. Акцентът е върху личния пример – примерът за желание, мотивация и развитие. Търсим лидерите в екипа, които могат да вдъхновяват.

Как оценявате хората? По какъв начин давате обратна връзка на служителите си?

Оценяваме ги всеки ден, като по различни начини им казваме „Браво! Добра работа!“. Отделно ежегодно във Фантастико се провеждат атестации на служителите, на които се оценяват техните професионални качества, потенциал и желание за кариерно развитие. Обсъждат се мненията на управителя на обекта, регионален мениджър и специалист от Дирекция „Човешки ресурси“, като се дава обратна връзка на всеки един от атестираните колеги и се обсъждат резултатите от оценката. Изготвя се индивидуална програма за следващата година, която включва не само придобиване на нови умения и знания, но и се набелязват стъпки за повишаване на мотивацията. Последната разбира се изисква постоянно подобряване на условията, поради което са предвидени бонуси за колегите, социален пакет, допълнително здравно осигуряване и карти за отстъпка в различни търговски мрежи, карти за фитнес и др. Задържането на служители е голямо предизвикателство за всички работодатели – изисква постоянство, уважение към колегите, адекватни условия за работа, което не включва само заплащането. Стабилната и сигурна работна среда и загрижеността за хората са основни фактори при взимането на решение за дългосрочни взаимоотношения.

Кога един служител е най-ефективен?

Ефективността се проявява тогава, когато има увереност. Именно затова оценката и обратната връзка са от изключителна важност за хората. Целта на екипа ни е да има индивидуален подход към всеки, да няма шаблони, защото осъзнаваме, че хората са различни. Когато човек знае, че е част от голямата картина, от големия успех , той е готов да продължи със същата мотивация.

ФАНТАСТИКО е българска семейна компания и затова казвате, че който дойде във веригата става част от голямото ви семейство. Реално това семейство е вече колкото един малък град – възможно ли е толкова много хора да гледат в една посока?

Всеки един не само става част от семейството, а и неговият принос за успеха на компанията е високо оценяван от ръководството. Когато хората усещат, че принципите, които са в основата на един бизнес, са постоянни и всички действия кореспондират с тях, тогава те вярват в набелязаните цели, не подлагат на съмнение преценките и следващите стъпки.

ФАНТАСТИКО провежда редица благотворителни каузи. По какъв начин служителите са въвлечени в реализацията им?

Личната ангажираност и отношение към хората заема голяма част от ежедневието на всички в екипа ни. Подкрепата и добрите намерения на собственика на Фантастико г-н Валери Николов осигуриха възможността да реализираме много благотворителни проекти в подкрепа на деца и семейства в риск, хора в крайна нужда. Имаме прекрасни колеги, много от тях участваха в кампания за даряване на кръв, подпомагане на хора, които имат нужда от средства за лечение или належащи разходи. Когато целта е да направим добро, да помогнем, екипът действа като семейство – всички се обединяват за постигане на най-добрия резултат!

Още новини