Facebook Pixel
Loader
0%

Свободни позиции

Архитект нови проекти и реконструкции

ФАНТАСТИКО ГРУП е българска семейна компания, която притежава над 40 супермаркета на територията на София, Банкя, Елин Пелин, Перник, Ботевград и Кюстендил. За своите 30 години съществуване ФАНТАСТИКО се утвърди като отговорен инвеститор и работодател. В компанията работят над 3400 човека, които са част от един професионален, сплотен и отговорен екип.

Разнообразието от работни позиции и предизвикателства при нас е огромно.

В портфолиото на ФАНТАСТИКО ГРУП влизат още Sky City Mall, боулинг залите Mega Xtreme Bowling, ресторанти My Choice и клуб Joy Station.

Ела и ти в семейството! Открий своята фантастична работа за теб!

Твоите задачи при нас ще включват:

• Разработване на идейни концепции и експанзионни проекти, съгласно утвърдени фирмени стандарти;
• Контрол и изпълнение на инвестиционната политика на компанията, свързана със строителството на нови обекти или реконструкцията и модернизацията на съществуващи такива;
• Представляване на компанията пред държавната и общинска администрация, във връзка с предоставяне на документи за издаване на различни видове разрешителни или други актове, необходими за законосъобразното строителство и реконструкции;
• Участие в провеждането на конкурси за фирми подизпълнители на планираното строителство;
• Проучване на фирми за проектиране и проследяване на процеса на комплексно инвестиционно проектиране на нови и съществуващи сгради;
• Контрол, координиране и управление на процеса по изготвяне на Строителните стандарти;
• Извършване на проучвателно-проектантски работи и участие в проучването на нови терени за строителство;
• Осигуряване на ефективно взаимодействие между проектантския екип и фирми подизпълнители;
• Контрол върху спазването на стандартите при проектиране;
• Търсене и прилагане на екологично съобразни и енергийно ефективни решения;
• Организиране и активно участие в избора на изпълнител проектант;
• Изготвяне на планове за реализиране на строителство на нови обекти или реконструкция и модернизация на съществуващи такива;
• Контрол и координация през целия процес на проектиране и строителство, реконструкция или модернизация, проследяване изпълнението на сключените договори и изготвяне на доклади за състоянието на текущите проекти;
• Проверка на калкулираните от контрагентите суми във връзка с проектирането на обекти;
• Поддържане на контакти с фирмите, отговарящи за извършването на проектирането, с държавни, общински служби и с всички органи, контролиращи процеса;
• Организиране и поддържане на база данни (архив) на проектна и ревизионна документация;
• Изготвяне на калкулации (бюджет) за изпълнение на строителни дейности.

 

От теб очакваме:

• Висше строително образование, образователна степен магистър;

• Минимум 3 години стаж в областта на проектирането /строителството;

• Квалификация — опит в планиране и реализирането на инвестиционни проекти в сферата на индустрия, ритейл, инженерна инфраструктура и благоустройство;

• Умения за работа със специализиран софтуер AutoCAD и MSOffice MS Project, Revit;

• Владеенето на английски език е предимство;

 

Ние ти предлагаме:

• Мотивиращо възнаграждение + бонус за постигната цел;

• 200 лв. ваучери за храна месечно;

• Карта за отстъпка при пазаруване във ФАНТАСТИКО, както и за нашите ресторанти и боулинг зали;

• Карта MultiSport на преференциална цена;

• Карта за верига фитнеси ФЛАЙС с отстъпка;

• Допълнително здравно застраховане след 6-ия месец;

• Допълнителни ежегодни профилактични прегледи с фокус върху рискови заболявания;

• Ваучери за празници;

• Ваучери в размер на 500 лв. за нашите супермаркети и подарък при раждане на дете;

• Подарък при пенсиониране;

• Карта Знание+ на преференциална цена / първата социална придобивка в България с фокус върху знанието, културата и изкуствата/;

• С грижа към теб /Well-being за допълнителни активности, които надграждат придобивките за нашите служители;

• 500 лв. бонус по програма „Доведи приятел“;

• Удобен график на смени и работа в близост до дома ти;

• 20 дни платен годишен отпуск;

• 1 ден допълнителен отпуск за твоите лични моменти;

• Въвеждащо обучение и всекидневна подкрепа;

• Възможност за кариерно развитие;

• Работа в сигурна и бързо развиваща се компания със стабилни позиции на българския пазар.

 

Необходими документи за кандидатстване:

• Автобиография с посочена позиция, за която се кандидатства.

 

Документи се приемат в Централния офис на фирмата в кв."Симеоново", ул."Момина сълза" №14а, комплекс "Sky Way", във всеки един наш обект или онлайн.

 

Изпратената кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю и ще получат обратна връзка. Личните данни, които доброволно се предоставят, се обработват в съответствие със закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор.

REF.NO Architect

Полетата са задължителни