BI/Database Manager — Фантастико
Loader
100%

Свободни позиции

BI/Database Manager

Очакваме и теб в нашето семейство. Тук всеки може да е фантастичен!

Твоите задачи при нас ще включват:
• Да работи в тясно сътрудничество с различни отдели, за да осигури необходимите данни за работещи и верни справки;
• Да предоставя техническа подкрепа и съвети на потребителите по въпроси свързани с изготвените справки;
• Да управлява процеса на актуализация на софтуера за справки, гарантирайки, че всички системи са обновени и данните са верни;
• Да наблюдава работата на системите, откривайки потенциални проблеми и предприемайки необходимите мерки за тяхното отстраняване;
• Да поддържа актуализирана документация за софтуерните продукти и извършени конфигурации;
• Да подготвя и провежда обучителни сесии за потребителите по основи на Database и BI, помагайки им да използват ефективно технологичните ресурси;
• Създаване и модификация на SQL заявки по искане на клиента;
• Създаване и модификация на справки в BI продукт Qlik sense или MS SQL Server Reporting Services;
• Импорт и експорт на данни, включително csv и xml формати;
• Анализи и/или специални доклади въз основа на съхраняваните данни;
• Изпълнение на функции на DBA за приложения: планиране и изпълнение на промени в схемата на базата данни, анализиране на „bottlenecks“;
• Предотвратяване прекъсвания, подобряване работата на сървъра (базата данни), поддръжка и възстановяване на бази данни;
• Разработване на заявки, процедури, ETL, тестване, преглед на кодове, оптимизации и настройка на индекси.

От теб очакваме:
• Познания за Qlik sense и/или MS SQL (създаване на справки и модели на данни);
• Ще се счита за предимство, предходен опит със SSRS (MS SQL Server Reporting Services) и MS SQL Server Security;
• Ще се счита за предимство, познания за архивиране/възстановяване на бази данни;
• Ще се счита за предимство, умения за настройки на производителността като настройка на сървъра и настройка на създадените заявки;
• Създаване на индекси;
• Познаване на концепциите на хранилищата на данни;
• OLAP (Online Analytical Processing);
• OLTP (Online transaction processing);
• SSAS (MS SQL Server Analysis Services);
• Опит в Microsoft Power BI, Qlik sense е предимство, както и познания на програмен език Phyton, C++/C#, Java, Java script или PHP.

Ние ти предлагаме:
• Мотивиращо възнаграждение + до 200 лв. ваучери за храна + карта за отстъпка при пазаруване във Фантастико, както и за нашите ресторанти и боулинг зали;
• Карта за верига фитнеси ФЛАЙС на преференциална цена;
• Ваучери за празници;
• Подарък при раждане на дете и ваучер в размер на 500 лв. за супермаркети Фантастико;
• Подарък при пенсиониране;
• Допълнително здравно застраховане след 6-ия месец;
• „С грижа към теб“ – програма за физическо и емоционално благополучие с широк пакет допълнителни профилактични прегледи и активности за свободното време;
• Карта Знание+ на преференциална цена (първата социална придобивка в България с фокус върху знанието, културата и изкуствата);
• 1000 лв. бонус по програма „Доведи приятел“;
• 1 ден допълнителен отпуск за твоите лични моменти;
• Въвеждащо обучение и всекидневна подкрепа;
• Допълнително здравно застраховане;
• Възможност за кариерно развитие;
• Сплотен, динамичен и отговорен екип;
• Работа в сигурна и бързо развиваща се компания със стабилни позиции на българския пазар.

Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография с посочена позиция, за която се кандидатства.

Документи се приемат в Централния офис на фирмата в кв."Симеоново", ул."Момина сълза" №14а, комплекс "SkyWay", във всеки един наш обект или онлайн.

Изпратената кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю и ще получат обратна връзка. Личните данни, които доброволно се предоставят, се обработват в съответствие със закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор.
за целите на осъществяване на подбор.

REF.NO BI/Database Manager

Полетата са задължителни