Facebook Pixel
Loader
0%

Свободни позиции

МЕНИДЖЪР КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО

Твоите задачи при нас ще включват:
• Участие в осъществяване на контрола и изпълнението на инвестиционната политика на веригата, свързана със строителството на нови обекти, както и реконструкцията и модернизацията на съществуващи такива;
• Контакти с държавната и общинска администрация, свързани с предоставяне на документи за издаване на различни видове разрешителни или други актове, необходими за законосъобразното строителство;
• Подпомагане на отдел „Експанзия“ в намирането на нови терени, подходящи за строителство на търговски обекти или намирането на готови такива, подходящи за реконструкция;
• Провеждане конна тръжни процедури за фирми подизпълнители на планираното строителство;
• Осигуряване на инвеститорски контрол върху обема и качеството на изпълнение на строителните или ремонтни работи на обектите, за които отговаряш;
Проучване и предлагане на фирми за проектиране и следене на процеса по комплексно инвестиционно проектиране на нови и съществуващи сгради;

От теб очакваме:
• Висше строително образование, образователна степен магистър;
• Минимум 5 години стаж в областта на строителството;
• Умения за работа с техническа и тръжна документация, както и способност за анализ и оценка;
• Работа с CAD-програми;
• Работа с MS-Office-приложения (особено Excel);
• Владеенето на английски език е предимство;
• Опит в изпълнението и управлението на строителни проекти;
• Силно развито техническо мислене;

Ние ти предлагаме:
• Мотивиращо възнаграждение + 80 лв. ваучери за храна + карта за отстъпка при пазаруване във Фантастико, както и за нашите ресторанти и боулинг зали;
• Карта за верига фитнеси ФЛАЙС на преференциална цена;
• Ваучери за празници;

• Подарък при раждане на дете и ваучер в размер на 500 лв. за супермаркети Фантастико; 
• 20 дни платен годишен отпуск;
• 1 ден допълнителен отпуск за твоите лични моменти;
• Въвеждащо обучение и всекидневна подкрепа;
• Допълнително здравно застраховане след 6-ия месец;
• Възможност за кариерно развитие;
• Сплотен, динамичен и отговорен екип;
• Работа в сигурна и бързо развиваща се компания със стабилни позиции на българския пазар;
• Място на работа – кв. Симеоново.

Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография с посочена позиция, за която се кандидатства.
Можете да кандидатствате на jobs@fantastico.bg.

Изпратената кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю и ще получат обратна връзка.

Личните данни, които доброволно се предоставят, се обработват в съответствие със закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор.

REF.NO кс

Полетата са задължителни