Loader
0%

Свободни позиции

Юрисконсулт

Основни функции и задължения на длъжността:

 • Да се запознава своевременно с промените в действащото законодателство, относими към осъществяваната от фирмата на работодателя дейност и да дава във връзка с това и в рамките на кометентността си разяснения, указания и препоръки;
 • Да представлява фирмата на работодателя пред държавни контролни органи във връзка с извършване на проверки по спазване на действащото законодателство;
 • Да консултира и изработва необходимите документи, договори, писма, становища, свързани с дейността на фирмата;
 • Да дава редовно и навременно необходимите устни или писмени консултации, свързани с дейността на фирмата;
 • Да води преговори по сключване на договори, защитавайки правната позиция на работодателя;
 • Да преглежда и съгласува изготвените проекто договори, споразумения, анекси и кореспонденция, касаещи осъществяваната от фирмата на работодателя търговска дейност;
 • Да представлява работодателя пред съдебните, прокурорските, следствените и полицейските органи, пред органи на местната и централна власт, юридически лица и обществени организации и всякога, когато е изрично упълномощен за това;
 • Да изготвя качествено и в срок от името и за работодателя искови молби, жалби, възражения, становища, писмени защити, договори и други необходими документи, свързани с дейността на фирмата;

Изисквания към кандидатите:

 • Магистърска степен по Право;
 • Минимум 5 години стаж по специалността;
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Отлични комуникативни, организационни и презентационни умения;
 • Компютърна грамотност: Microsoft Word, Excel. Работа с програмни продукти, свързани с правно-информационни системи;
 • Работно време: от понеделник до петък, от 8,30 ч до 17,30 ч.

Ние Ви предлагаме:

 • Много добри условия на труд;
 • възможност за професионална кариера;
 • отлично трудово възнаграждение;

Място на работа: Централен офис на фирмата - гр.София, кв.”Симеоново“, ул.“Момина сълза“ №14а, дирекция „ПРАВНА“

Необходими документи за кандидатстване: автобиография. Може да я изпратите на  e-mail  jobs@ff-bg.net  или в централния ни офис, на адрес:
гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ № 14А
За повече информация, телефон: 02/9692550.

REF.NO Юрисконсулт

Полетата са задължителни