Facebook Pixel
Loader
0%

Свободни позиции

Заместник-директор „Поддръжка и експлoатация“

Вашите отговорности ще включват:

Участие в планиране, организиране, ръководство и контрол на  дейностите по техническото и технологично развитие на компанията;
Участие в проучването на екологично съобразни и енергийно ефективни решения при изграждането  и експлоатацията на обектите на компанията;
Проучване, офериране и договаряне с търговски фирми за доставка на оборудване и фирми за поддръжка;
Проучвателно-проектантски работи, участие в проучването на нови терени за строителство, организация на предаването и въвеждането в експлоатация на завършени обекти;
Контролиране техническото състояние на машините и съоръженията в търговските обекти на компанията, качество на извършваните ремонти и поддръжка, съобразени с изискванията на контролните органи;
Координация извършването на прегледи на всички технически съоръжения, собственост на компанията, както и проследяване на техническото състояние на сградите;
Поддържане на контакти с търговските обекти и фирмите, отговарящи за поддържане на оборудването и съоръженията, с екологични служби, ВиК и електроснабдяване и фирми, предлагащи търговско оборудване и технически съоръжения;
Осъществяване на инвеститорски контрол при изграждането и оборудването на обектите на фирмата, както и реконструкцията и модернизацията на съществуващи такива;
Управление на екип от специалисти.
 

От Вас очакваме:

Висше инженерно образование;
3 години стаж по поддържане, експлоатация и ремонт на машини и съоръжения;
Отлична компютърна грамотност: Microsoft Office, AUTO CAD;
Умения за работа с техническа и тръжна документация;
Опит в управление на екипи;
Добри организационни умения;
Добри умения за поставяне на приоритети и спазване на срокове;
Владеенето на английски език е предимство.
 

Ние Ви предлагаме:

Мотивиращо възнаграждение + бонус за постигната цел;
200 лв. ваучери за храна месечно;
Карта за отстъпка при пазаруване във ФАНТАСТИКО, както и за нашите ресторанти и боулинг зали;
Карта MultiSport на преференциална цена;
Карта за верига фитнеси ФЛАЙС на преференциална цена;
Допълнително здравно застраховане след 6-ия месец;
„С грижа към теб“ – програма за физическо и емоционално благополучие с широк пакет допълнителни профилактични прегледи и активности за свободното време;
Ваучери за празници;
Ваучери в размер на 500 лв. за нашите супермаркети и подарък при раждане на дете;
Подарък при пенсиониране;
Карта Знание+ на преференциална цена  (първата социална придобивка в България с фокус върху знанието, културата и изкуствата);
500 лв. бонус по програма „Доведи приятел“;
20 дни платен годишен отпуск;
1 ден допълнителен отпуск за лични моменти;
Въвеждащо обучение и всекидневна подкрепа;
Възможност за кариерно развитие;
Работа в сигурна и бързо развиваща се компания със стабилни позиции на българския пазар.
 

Документи се приемат онлайн или в Централния офис на компанията в гр. София, кв."Симеоново", ул."Момина сълза" №14а.

Изпратената кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю и ще получат обратна връзка. Личните данни, които доброволно се предоставят, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор.

 

 

 

 

REF.NO Deputy Director M&R

Полетата са задължителни