дарение за "Детска анестезиология" в Пирогов — Фантастико
Loader
100%

Дарение за "Детска анестезиология" в Пирогов

Търговска верига Фантастико дари 233 000 лв за клиниката по "Детска анестезиология" в Пирогов

В последния официален работен ден през 2014 година в Пирогов официално беше открита обновената Клиника по детска анестезиология и реанимация с операционен блок. В нея се помещават Отделение по детска реанимация, което разполага с 8 легла и Отделение по детска анестезиология, което работи съвместо с Детски операционен блок и разполага с 4операционни зали и зала за събуждане.

С помощта на Търговска верига Фантастико беше изградена модерна централна климатична инсталация с хепа-филтри. Дарението се равнява на 233 000 лв.

Клиниката по детска анестезиология и реанимация е уникална за София и цяла северна и западна България, а за някои заболявания и за страната. Единствено в нея се оперират новородени, кърмачета, деца с гръдна патология и със злокачествени новообразувания. Годишно дейността обхваща от 3100 до 3500 деца.
През Отделението по детска реанимация преминават годишно 400-480 деца. В последните две години в Отделението се лекуват и обгрижват и деца с остро настъпили неврологични проблеми.


Още добри дела