Facebook Pixel
Loader
100%

Подкрепа за програмата на УНИЦЕФ за училище без насилие

Подкрепа за програмата на УНИЦЕФ за училище без насилие
05.01.2023

Подкрепа за програмата на УНИЦЕФ за училище без насилие

279 718 лева бяха дарени от клиентите на всички 45 супермаркета ФАНТАСТИКО в периода 1 декември 2022 г. - 4 януари 2023 г. в рамките на кампанията „Подкрепи отбора на бъдещето – Децата на България. Стъпки заедно към училище без насилие“. За изключително високия резултат на кампанията много важна роля имат и над 700-те касиери в супермаркетите, които се включиха всеотдайно в общата кауза на УНИЦЕФ и ФАНТАСТИКО за сигурна училищна среда и превенция на тормоза и насилието в училище.

Събраните средства ще подкрепят качественото разрастване на дългосрочната програма на УНИЦЕФ „Стъпки заедно към училище без насилие“, която се изпълнява съвместно с Министерството на образованието и науката, с активното участие на цялата училищна общност, надграждайки добрите практики и съществуващия опит в страната, като целта е в следващите 2 години да бъдат обхванати още 200 училища с 1000 учители и 20 000 деца.

До този момент по програмата „Стъпки заедно“ близо 3000 ученици от 1-12 клас взеха участие в работилници за развиване на социално-емоционални умения (управляване на емоциите, разрешаване междуличностни проблеми и др.), като част от учениците преминаха специално обучение за „миротворци“, за да помагат на свои връстници. В допълнение над 160 педагогически специалисти бяха обучени за прилагане на възстановителни подходи в училище, като бяха подкрепени и с тренинги за превенция на професионалното прегаряне. По програмата бяха проведени и обучения, насочени към системна работа за подобряване на взаимодействието с всички родители, включително работа с отделни родители при кризисна ситуация, като общо над 500 родители се включиха в тематични родителски срещи и общностни събития.

„Огромно благодаря на служителите и клиентите на ФАНТАСТИКО, които припознаха и подкрепиха работата ни за сигурна училищна среда и превенция на тормоза и насилието в училище. Насилието в училище е една от причините за намаляване на посещаемостта и понижаване на академичните постижения. Вярваме, че стъпка по стъпка и с обединени сили можем да постигнем положителна промяна за децата, която ще има дълготраен ефект върху общностите и обществото като цяло.“, заяви Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България.

„За ефективна превенция на насилието сред децата са нужни дългосрочни и устойчиви усилия. Благодаря на клиентите и екипа на ФАНТАСТИКО за подкрепата, както и на УНИЦЕФ за ангажираността по тази толкова съществена тема.“, заяви Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на търговската верига.


Още добри дела