Facebook Pixel
Loader
100%

Развитие по кампанията "Образование за всяко дете"

Развитие по кампанията "Образование за всяко дете"
12.05.2021

Развитие по кампанията "Образование за всяко дете"

В края на април 2021 г. приключи първият етап от изграждането на обучителната онлайн платформа в подкрепа на деца с увреждания и специални образователни потребности – „Подкрепи ме“. Създаването на платформата беше подкрепено от съвместната инициатива на ФАНТАСТИКО и УНИЦЕФ България „Образование за всяко дете“.

В рамките на първия етап от създаването на платформата са проведени редица срещи и предварителни тестове с ресурсни учители, други специалисти и родители, за да се провери как се ориентират във функционалностите на платформата, от каква информация и подкрепа имат нужда. Тя отне повече от първоначално предвиденото време, за да може платформата да отговори максимално на нуждите на децата с увреждания и специални образователни потребности, техните родители и специалистите, които ги подкрепят. Очаква се втората фаза на изграждането на платформата да приключи  през есента на 2021г. Тя ще включва представяне на бета версия на платформата и тестването ѝ от потребители.

Защо е необходима платформата?

КОВИД-19 промени начина, по който живеем, работим и учим. Новата реалност ни накара да променим и начина, по който предоставяме подкрепа и знания на децата. Педагогическите специалисти, работещи с деца със специални потребности, ясно идентифицираха нуждата от допълнителна онлайн подкрепа както за децата, така и за самите професионалисти и родители. За да отговори на тази нужда, УНИЦЕФ, в партньорство с Министерство на образованието и науката и Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София-град, инициирахме създаването на подходящи и достъпни ресурси, обединени на онлайн интерактивна платформа „Подкрепи ме“.

Напредък по платформата

Проведена е тръжна процедура с участието на УНИЦЕФ, Министерството на образованието и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование София град за избор на фирма, която да разработи платформата. Фирмата вече работи по проекта, като са уточнени функционалностите на платформата. Проучени са изискванията за уеб достъпност, стартиран е процес на интегриране на платформата към цялостната база с ресурси на Министерство на образованието и науката. Проведени са срещи и предварителни тестове с ресурсни учители и други специалисти, както и родители, за да се провери как се ориентират в платформата и доколко ефективно я ползват. Паралелно са проведени срещи с организации, които имат желание, разработени видео и друг подходящ ресурс, да бъде споделен на платформата. Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование София град ще администрира платформата и ще отговаря за създаването и структурирането на нови видеа.

Какво ще съдържа платформата?

“Подкрепи ме“ ще предоставя видео обучителни материали и ресурси за деца със специални образователни потребности, разработени от специалисти и учители. Те ще се намират в секция Ресурси и ще са структурирани в два раздела - образователни и терапевтични ресурси, като част от тях ще бъдат публично достъпни, а други, които са по-специализрани, ще изискват подаване на заявка от страна на родителя. Всички ресурси в платформата ще бъдат напълно безплатни.

Родител, чието дете има нужда от такъв допълнителен ресурс, ще може да подаде заявка за Програма за развитие, която ще допълва подкрепата, която то получава в детската градина или училището. Програмата за развитие ще бъде съобразена с индивидуалните нужди на детето и ще включва пакет от ресурси от платформата - подбрани от специалист на база потребностите на всяко дете.

Платформата ще дава възможност на специалисти, учители и родители, да подобрят своите знания и умения по теми, свързани с детското развитие и приобщаващото образование, като се запознаят с безплатни уебинари и други обучителни и методически ресурси в секция Обучение.

Платформата цели и по-ефективно сътрудничество между семейството и педагогическите специалисти, подкрепящи детето, като дава възможност всички те да бъдат свързани и да проследяват заедно напредъка на детето по програмата му за развитие.

В секция Вдъхнови се! ще има подбрани видеа, изпълнени с много сила, мотивация, талант и потенциал на младежи с увреждания, родители и други обикновени хора - шампиони на позитивната промяна.

Още информация можете да откриете на сайта на УНИЦЕФ България: https://uni.cf/3bjuJUn 


Още добри дела