Facebook Pixel
Loader
0%

Печеливши от играта на Своге и Морени

Печеливши от играта на Своге и Морени:

Име  и тел. номер
1. Екатерина Чобанова    *******9479
2. Нина Спасова                *******0369
3. Митко Петров                *******8942
4. Теодора Димитрова      *******4965
5.Цветелина Борисова     *******7374
6. Яна  Ангелова                *******1010
7. Цветослав Вълковски    *******2161
8.Ива  Иванова                   *******2232
9.Христо Димитров            *******1768
10. Борислав  Златев          *******5408
11.Бойка Борисова             *******7355
12.Венцислав  Пенчев        *******6174
13.Боян  Боянов                  *******5224
14.Памела Лазарова           *******0431
15.Виолина Тюрюлюмова   *******0724
16.Десислава Димитрова   *******1949
17.Бойка Веселинова          *******8797
18.Саша  Георгиева Янкова *******9622
19.Борислав Бориславов   *******7384
20.Моника  Миленкова        *******4327
21.Веселин Ангелов Янков  *******8127
22.Кристиан Неделчев         *******2584
23.Руска Димитрова Пенева*******9484
24.Ирена Хаджиева               *******9533
25.Михаил  Михайлов            *******4989
26.Борис Ганов                       *******0856
27.Деян Дончев                       *******9000
28.Виолета  Йорданова         *******5608
29.Мариела  Йорданова        *******8165
30.Антония Христова             *******6456

 Всички печеливши ще получат обаждане по телефона за уточняване на начина на получаване на наградата.