Facebook Pixel
Loader
0%

Акад. проф. Пламен Карталов

Акад. проф. Пламен Карталов
01.11.2022

Акад. проф. Пламен Карталов

Акад. проф. Пламен Карталов

Режисьор, педагог, директор на Софийската опера и балет

Един от изтъкнатите интелектуалци, дали идеята 1 ноември да бъде обявен за Ден на будителите, е Иван Вазов.

Нестандартната архитектура на свободното мислене и енергия във всяка професия е възможна само ако си независим от опеката на съображения, съгласувания и утъпкани пътища. Когато съм убеден в някоя идея, превръщам я в кауза, дори всички да са на противното мнение. Аз съм човекът, който стои отстрани с четката на идеите и движи рисунъка в живота на сцената. Да ръководиш артисти означава да ги накараш да полетят.

 

Prof. Plamen Kartaloff

Member of the Bulgarian Academy of Sciences Stage Director, Educator, Director of the Sofia Opera and Ballet

Ivan Vazov was one of the prominent intellectuals who put forward the idea for the 1st of November to be announced as the Day of the Enlighteners. 

The non-standard architecture of the free thought and energy in every profession is possible only if you are independent from considerations, coordination and well-trodden paths. When I am convinced of an idea, I make it a cause, even if everyone thinks the opposite. I am the person who is standing aside with the brush of ideas and painting life on stage. Leading artists means making them fly.