Facebook Pixel
Loader
0%

Доц. Снежина Петрова

Доц. Снежина Петрова
01.11.2022

Доц. Снежина Петрова

Доц. Снежина Петрова

Актриса и ръководител на Департамент “Театър” в Нов български университет

На всички мои будители с признание и благодарност! Моята майка и баща, които ме въведоха в света на езика и първите чувства. Пътувахме с новото жигули и откривахме България. Моята баба, която превърна летните месеци в приключения с книги, пуканки и домашен театър. Другата ми баба, която тананикаше епоса на кралимарковските песни. Дядо, който ме разхождаше с колелото си и ми разкри красотата на малкия силистренски квартал с различните езици на семейните приятели от махалата, показа ми старата си цигулка и ми купи първото пиано, за да ми открехне света на музиката. Всички следващи будители в живота ми се появиха на тази почва. Последните две години посветих на Вазов. Така неговата „Една българка“ стана моята „Една българка“ и тя побра всичко, което знам и мога. Колко години и колко много будители бяха нужни за това!

 

Associate Professor Snezhina Petrova

Actress and Acting Head of Department Theater  of New Bulgarian University

To all my enlighteners – my respect and gratitude! My mother and father, who introduced me to the world of language and first feelings. Driving in the new Zhiguli, we discovered Bulgaria. My Grandma, who made the summer months an adventure of books, popcorn and home theatre.  My other Grandma who hummed the epos of Krali Marko’s songs. Grandpa, who took me around on his bike and showed me the beauty of the small neighbourhood in Silistra, with the different languages of the family friends on the block, who showed me his old violin and bought my first piano in order to crack the world of music open for me. All the enlighteners who followed them in my life came, based on that. I have devoted my last two years to Vazov. Thus, his ‘One Bulgarian Woman’ became my ‘One Bulgarian Woman’ - and she took everything I know and I can do. How many years and how many enlighteners it took for all this to happen!