Facebook Pixel
Loader
0%

Ивет Лалова

Ивет Лалова
01.11.2022

Ивет Лалова

Ивет Лалова

Лекоатлет, европейски шампион, национален рекордьор в спринта, участия в 5 олимпиади

Моите будители със сигурност са моите родители, моите треньори, моите учители – всички тези хора, които са имали вяра в мен, които са ме вдъхновявали и са ми показвали пътя напред, вярвайки във възможностите ми. Чувствам се всеки ден като будител, защото зная, че много деца, много млади хора гледат към мен и търсят своето вдъхновение и това, освен отговорност, е много голяма чест. Смятам, че децата, младите хора трябва да търсят своите будители навсякъде. Ние всички имаме нужда от вдъхновение, имаме нужда от мотивация и вяра в нашето хубаво и успешно бъдеще.

 

Ivet Lalova

Athlete, European Champion, National Record Holder, who participated in 5 Olympics

My enlighteners are certainly my parents, my coaches and my teachers – all these people who have had faith in me, who have inspired me and shown me the way ahead, believing in my capabilities. Every day I feel like an enlightener because I know that many children, many young people look at me and seek inspiration. In addition to responsibility, this is a great honour too. I believe that the children and the young people should look for their enlighteners everywhere. We all need inspiration; we need motivation and faith in our good and successful future.