Facebook Pixel
Loader
0%

Койна Русева

Койна Русева
01.11.2021

Койна Русева

Денят на будителите – един от най-важните в нашия календар. Да. Защото е хубаво всеки да има будител – човек, който да му показва нов път, нов начин на мислене. Да му открива неописуеми, изненадващи хоризонти.  Моите лични будители са моите учители – проф. Азарян, Тодор Колев. Показаха ми нови хоризонти, нови висини, нови дълбочини не само в професията, но и в живота, защото в моята професия тези неща са някак свързани. Нямаше да съм тук без тях. Много им дължа! Закъде сме без будители?

The Day of Enlighteners – one of the most important days on our calendar. Yes. Because it is nice for everyone to have an enlightener – someone to show him a new way, new thinking in an indescribable, surprising way. To open indescribable, surprising horizons for him. My personal enlighteners are my teachers – Prof. Azaryan, Todor Kolev. They showed me new horizons, new heights, and new depths not just in my profession but in my life too, because in my profession these things are somehow connected. I would not be here without them. I owe them so much! What would we do without enlighteners?