Facebook Pixel
Loader
0%

Лили Иванова

Лили Иванова
01.11.2021

Лили Иванова

Поклон пред всички народни будители!

Поклон и пред нашите учители, събудили любовта ни към народ и към родина!

Поклон пред моята учителка, г-жа Савка Ненова!

I bow down to all national enlighteners!

I bow down to our teachers, who woke our love for our people and our homeland!

I bow down to my teacher, Mrs. Savka Nenova!