Facebook Pixel
Loader
0%

Теодор Ушев

Теодор Ушев
01.11.2021

Теодор Ушев

Кои са за мен будителите? Естествено, това са моите директни будители, моите родители, които са ме събуждали като малък всяка сутрин и които са ми дали любопитството към изкуството и културата. Естествено, това са моите учители в Художествената гимназия за сценични кадри в Пловдив и моите учители в Художествената академия в София. Но според мен най-важните будители са книгите. Макар и неодушевени, те всъщност създават желанието за творене и за разказване на истории. Другите важни будители – това са музиката и всички композитори, които създават всекидневно прекрасни гами. Най-интересните будители за мен, тези, без които не мога, това са зрителите на моите филми и моите изложби. Защото те са най-важните. Те не са някаква публика просто, а те са като огледалото сутрин, когато се събуждаме и се оглеждаме – най-верният коректив. Не съществуват будители без хора, които ги подкрепят. Така че за будителите – зрителите и хората, които се интересуват от култура и изкуство – Поклон на Вас!

Who are the enlighteners for me? Naturally, these are my direct enlighteners, my parents, who kept waking me up every morning when I was little, and who gave me the curiosity for art and culture.  Naturally, these are my teachers at the High School for Scenic Arts in Plovdiv and the members of the faculty of the Academy of Fine Arts in Sofia.  However, I believe that the most important enlighteners are books. Albeit inanimate, they create the wish to create and tell stories.  The other important enlighteners – they are music and all the composers who create beautiful scales every day. The most interesting enlighteners for me, the ones I cannot do without, are the viewers of my films and my exhibitions. Because they are the most important ones.  They are not just some audience, they are like the mirror in the morning when we wake up and look at ourselves – the truest corrective. No enlighteners exist without people who support them. So, enlighteners – viewers and people interested in art and culture – I bow down to you!