Facebook Pixel
Loader
0%

Васко Василев

Васко Василев
01.11.2021

Васко Василев

Будителите... През годините това са били родителите ми, преподавателите, приятелите, колегите, хора на изкуството..., но най-големите будители са мъничките зрънца – идеи вътре в мен... малко налудничави и малко невъзможни, които ме карат да лягам и ставам с усмивка, че нещо хубаво предстои...

The enlighteners... Throughout the years, they have been my parents, my teachers, my friends, my colleagues, artists... However, the greatest enlighteners are the tiny seeds – the ideas inside me… somewhat crazy and somewhat impossible, which make me go to sleep and wake up with a smile, anticipating that something nice is coming my way…