Facebook Pixel
Loader
0%

Весела Димитрова

Весела Димитрова
01.11.2022

Весела Димитрова

Весела Димитрова

Старши треньор на Националния отбор по художествена гимнастика – ансамбъл жени

 

За мен будител е човекът, който ти разкрива нови светове, кара те да отвориш широко очите си, за да ти покаже вълшебството на познанието, вдъхновява те да направиш крачката към нещо, което е скрито дълбоко в сърцето и ума ти. Усещането за това при мен се случи, наблюдавайки съвършените движения на нашите шампионки по художествена гимнастика. Плени ме красотата и лекотата, с която първата ми треньорка показваше движенията под звуците на пианото, които трябваше да разуча, впоследствие и всички мои треньори, които с изключителна отдаденост възпитаваха и оформяха характери. Всички тези емоции, които те връхлитат след неуморните тренировки… Щастието от победата, огънят, който пали публиката, сълзите на моите момичета, стъпили на най-високия връх  – това е магията на спорта. Това е вълшебството, което завладява сърцата на малките гимнастички, пожелали да станат шампиони!

 

Vesela Dimitrova

Senior Coach of the National Rhythmic Gymnastics Team – Ladies Ensemble

To me, an enlightener is a person who opens new worlds for you; who makes you open your eyes wide, in order to reveal to you the miracle of knowledge; who inspires you to make the step towards something deeply hidden in your heart and your mind.  I had this feeling when I was watching the perfect movements of our champions in rhythmic gymnastics.  I was smitten by the beauty and nimbleness of my first coach when she was showing me the routine, I had to learn, to the sound of the piano; as well as all my coaches after her, who educated and developed our character with exceptional dedication. All the emotions that overwhelm you after tireless training...The joy of victory, the fire igniting the audience, the tears of my girls, stepping on the highest pinnacle – this is what the magic of sport is all about. This is the miracle, which steals the hearts of the young gymnasts wishing to become champions!