Facebook Pixel
Loader
0%

Явор Гърдев

Явор Гърдев
01.11.2022

Явор Гърдев

Явор Гърдев

Режисьор

 

Всяка година, когато наближи Денят на будителите, се сещам за определени свои лични будители – за мои учители от Националната гимназия за древни езици и култури, за отделни преподаватели от Философския факултет на Софийския университет и от Театралната и кино академия. Тази година обаче ми се стори важно да си спомня и за присъствието в живота на други едни будители – на незапомнените будители. Всеки един от нас среща в живота си и множество незапомнени будители. В определен момент те са ни просветявали, събуждали и даже изцяло са преобръщали възгледите ни, но споменът за тях е избледнял и изчезнал. Аз също имам множество такива безименни будители и си давам сметка колко много им дължа. Тази година ще почета с чувство на благодарност множеството си незапомнени будители.

 

Javor Gardev

Theatre Director

Every year on the eve of the Day of Enlighteners, I remember some of my personal enlighteners – some teachers from the National High School of Ancient Languages and Cultures, some teachers from the Philosophy Department of Sofia University and from the Academy of Film and Theatre. This year, however, I felt it was important to remember the presence of some other enlighteners in my life – the unremembered ones. Every one of us has many unremembered enlighteners too. At a certain moment in time they enlighten us, wake us, completely turn around our views, even though the memory of them has faded and gone. I, too, have many such unnamed enlighteners and I realize how much I actually owe them.  This year I will recognize my numerous unremembered enlighteners with gratitude.