Facebook Pixel
Loader
0%

Юлиан Вергов

Юлиан Вергов
01.11.2021

Юлиан Вергов

Има смисъл от Деня на будителите. Моите будители са двама и мисля, че са вечни – изкуството и любовта.

The Day of Enlighteners makes a lot of sense. My enlighteners are two, and I believe they are eternal – art and love.