Facebook Pixel
Loader
100%

ФАНТАСТИКО ГРУП се присъедини към Българския форум на бизнес лидерите

ФАНТАСТИКО ГРУП вече е сред членовете на Българския форум на бизнес лидерите. Неправителствената организация обединява над 100 водещи български и международни компании и индивидуални членове, които ценят и прилагат принципите на отговорно и етично бизнес поведение в своята практика, като в същото време изискват това и от своите партньори. Кандидатурата на Групата беше представена от оперативния президент Владимир Николов и беше одобрена от Управителния съвет на БФБЛ на заседанието му през януари.

„Ние високо ценим Вашето отношение към принципите на етичното бизнес поведение и разчитаме на подкрепата Ви за популяризирането им“, заявява изпълнителният директор на БФБЛ г-н Георги Руйчев в писмо до ФАНТАСИКО ГРУП и допълва: „От името на Управителния съвет на Българския форум на бизнес лидерите бих искал още веднъж да Ви приветствам сред нас и да споделя с Вас нашето убеждение, че членството Ви ще е от особено значение за Форума“.

От името на ФАНТАСТИКО ГРУП Владимир Николов благодари за възможността за присъединяване на Групата към БФБЛ: „Принципите на работа на ФАНТАСТИКО ГРУП напълно съответстват със Стандарта за бизнес етика на БФБЛ, така че за нас е естествена стъпка да се присъединим към компаниите, които следват този Стандарт. След 30 години на българския пазар ФАНТАСТИКО е един от лидерите в ритейл сектора благодарение на почтеното и отговорно отношение към партньорите, служителите и клиентите. Убеден съм, че взъможността да обменяме опит, идеи и добри практики в рамките на Форума ще е от полза, както за нас, така и за всички членове на организацията“.

Основен приоритет за ФАНТАСТИКО ГРУП е да развива дейността си по устойчив начин чрез внедряване на щадящи природата технологии и практики, подпомагане на местните общности и уязвимите групи от обществото, подкрепата за проекти в областта на образованието, здравеопазването, културата и спорта.

Още новини