Facebook Pixel
Loader
100%

ОБЯВА

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 67 от 23.08.2019 г.)

 

„ВАН ХОЛДИНГ“ ЕООД

гр. София 1434, р-н Витоша, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ № 14А

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

на всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция, изграждане на полуниво и преустройство на „Хипермаркет „Фантастико“, разположен в общински имот УПИ IV-413, кв. 4, м. „Младост 4“, р-н Младост, гр. София. Инвестиционото предложение третира реконструкция, изграждане на полуниво в част от сградата, преустройство на всички зони и цялостна модернизация на магазина, чрез обновяване на фасадите и покрива и пълно саниране. Всички ремонтни дейности, които се предвижда да се осъществят, ще бъдат извършени в обхвата на съществуващия застроен контур.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Галина Съйковска

гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ № 14А

тел.: 0884 034 730

/лице, адрес, телефон/                                                                        

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Още новини