Facebook Pixel
Loader
100%

Обява Ф46

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.)

„ВИНТЕРКО-БГ“ ЕООД

гр. София 1434, р-н Витоша, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ № 14А

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на магазин за хранителни стоки с топла точка – бистро/зона за консумация; гишета за битови услуги, аптека, магазини за промишлени стоки и паркинг находящ се в УПИ V-1055, кв. 8, район Подуяне, ж.к. „Левски зона Г“, бул. Владимир Вазов“, гр. София“.

 „ВИНТЕРКО-БГ“ ЕООД извършва търговската си дейност като част от търговска верига „ФАНТАСТИКО”.

Площадката, където ще се реализира инвестиционното предложение се намира в Столична община, гр. София, , ж.к. „Левски зона Г“, бул. Владимир Вазов“. В съседство на имота се намират две улици:

-          от юг – бул. „Владимир Вазов“

-          от изток – безименна неизградена улица, с изход кум ул. „Могилите“ на север

По източната граница имотът е в съседство   и с УПИ VII-50. На запад имотът граничи с друг имот с УПИ VI-1057, за административна сграда. Складове, гаражи и магазини. На север се намират два имота – УПИ I-1054 и УПИ III за обществено жилищно строителство.

Магазинът ще има предмет на дейност търговия с хранителни стоки и стоки за бита, в това число: пресни плодове и зеленчуци, месо, хлебни изделия и закуски, алкохолни и безалкохолни напитки, разнообразни стоки за бита и др., аптека, магазини за промишлени стоки.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Нели Мирчева

гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ № 14А

тел.: 02 969 2500

/лице, адрес, телефон/                                                                       

 

Още новини