Съобщение — Фантастико
Loader
100%

към обявата

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)„ВИНТЕРКО БГ“ ЕООД,гр. София 1434, р-н Витоша, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ № 14А/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на магазин за хранителни стоки с паркинг и кафене в XVI-2228, кв. 19, м. ”Манастирски ливади-запад”, гр. София.

 „ВИНТЕРКО БГ“ ЕООД извършва търговската си дейност като част от търговска верига „ФАНТАСТИКО”.

             Площадката, където ще се реализира инвестиционното предложение се намира в Столична община, гр. София, м. ”Манастирски ливади-запад”. Имотът има лице на улица „Пирин“ на североизток. На югоизток граничи с УПИ XXVI 2340, на северозапад - с УПИ ХІV 815, а към дъно-на юг-с ХV 1643, ХVА 1644 и ХVІІ 813.

Магазинът ще има предмет на дейност търговия с хранителни стоки и стоки за бита, в това число: пресни плодове и зеленчуци, месо, хлебни изделия и закуски, алкохолни и безалкохолни напитки, разнообразни стоки за бита и др.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Симона Андонова

гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ № 14А

тел.: 0894 777 260

/лице, адрес, телефон/                                                                   

 

 

Стрелка наляво
Стрелка надясно

Още новини