Facebook Pixel
Loader
100%

"Седмици на изненадите" в търговски център Фантастико, гр. Перник

Специално за всички клиенти на търговски център „Фантастико“ в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ № 52 , в периода 04.-19.11.2023г.,  стартираме томбола с талони, под формата на скреч карти.  Участници в играта са нашите парньори от: ORANGE, НЕЧОВЕШКИ МАГАЗИН, SUBRA, GRAND OPTICS и MEGA XTREME BOWLING.

Талонът се дава на всеки клиент, пазаруващ в  посочените по-долу обекти и направил минимална покупка, както следва:

От НЕЧОВЕШКИ МАГАЗИН: Покупка на стойност минимум 30 (тридесет) лева;

От АПТЕКА SUBRA: Покупка на стойност минимум 30 (тридесет)  лева;

От MEGA XTREME BOWLING: Покупка на стойност минимум 30 (тридесет) лева

От СУПЕРМАРКЕТ ФАНТАТИКО: Покупка на стойност минимум 40 (четиридесет) лева;

От ORANGE: Покупка на стойност минимум 40 (четиридесет) лева;

От GRAND OPTICS: Покупка на стойност минимум 50 (петдесет)лева;

Томболата и талоните са валидни само за обектите в търговски център „Фантастико“, гр.  Перник до изчерпване на количествата. Печелившите талони могат да се само използват до 15.12.2023г. 

           

Правила за Игра “ Седмици на изненадите“ в търговски център „Фантастико“ гр. Перник

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

        1. Настоящите Условия за участие ("Условията") уреждат начина на провеждане на игра „Седмици на изненадите“ за периода 04.11-19.11. 2023  в търговски център „Фантастико“  гр. Перник ("Играта"). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Фантастико – www.fantastico.bg и на място в супермаркет „Фантастико“, находящ се в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ № 52.

       2. Организатор на Играта e „Фантастико груп ” ООД, ЕИК 206255903 вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А (наричано "Фантастико" или "Организатора").

       3. Съорганизатори на Играта са: „Ориндж Интернешънъл“ АД, ЕИК 205507041, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Граф Игнатиев“ № 18,  „ЗОО ГРУП  Стефанов“ ЕООД, ЕИК 200855834, със седалище и адрес на управление: с.Панчарево, ул.“Синя светлина“ № 1, ет.2, ап.1, „АЛТА МАР“ ООД, ЕИК 175130425, със седалище и адрес на управление: гр.София, Бизнес център Абакус, бул.“България“ № 118, ет.2 и „Джой Фешън“ ЕООД, ЕИК 130834147,със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.“Плачковица“ № 1А.

       4. Периодът на провеждане на Играта е от 04.11.2023 г. до 19.11 .2023г. или до изчерпване на талоните в обекта („Период на провеждане”).

5. Играта се организира и провежда на български език, за територията на Република България и е валидна само за търговски център  „Фантастико“, находящ се в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ № 52.

6. Участието в играта е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С извършването, на което и да е от действията за участие в играта, описани по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.


ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

       7. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години. Нямат право да участват служителите на „Фантастико груп ” ООД,  членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци").

       8. Участващи обекти: Книжарница ORANGE, НЕЧОВЕШКИ МАГАЗИН, СУПЕРМАРКЕТ ФАНТАТИКО, АПТЕКА SUBRA, GRAND OPTICS и MEGA XTREME BOWLING : 

       9. Участник в Играта е всяко лице, направило покупка на минимална стойност в лева, посочена по-долу и от участващ обект по т.8 от настоящите условия, нахождащ  се в търговски център „Фантастико“, находящ се в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ № 52, както следва:

Книжарница ORANGE:Покупка на стойност минимум 40 (четиридесет) лева;

НЕЧОВЕШКИ МАГАЗИН: Покупка на стойност минимум 30 (тридесет) лева;

СУПЕРМАРКЕТ ФАНТАТИКО: Покупка на стойност минимум 40 (четиридесет) лева;

АПТЕКА SUBRA: Покупка на стойност минимум 30 (тридесет)  лева;

GRAND OPTICS : Покупка на стойност минимум 50 (петдесет)лева;

MEGA XTREME BOWLING : Покупка на стойност минимум 30 (тридесет) лева.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

          10. Участието в Играта е обвързано с покупка на стоки от целия асортимент на участващите обекти на стойност минимум 30(тридесет) лева от   аптеки Subra, Нечовешки магазин или  Mega  Xtreme боулинг, минимум 40(четиридесет) лава от супермаркет Фантастико, Книжарница ORANGE или минимум 50(петдесет) лева от GRAND OPTICS  нахождащи  се в търговски център „Фантастико“, в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ № 52.

        11. За участие в Играта, желаещите трябва да направят покупка на минимална стойност, от участващ обект, съгласно  т.9 от раздел II, от настоящите условия.

         12.  Всеки, направил покупка на стоки от асортимента на участващите обекти, съгласно  т.9 от раздел II, от настоящите условия, нахождащи  се в търговски център „Фантастико“, гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ № 52,  получава талон със скреч поле от касата на съответния обект.

         13. Пълният списък с награди ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.

         14. Всеки Участник има право да участва в Играта неограничен брой пъти, като направи покупка на минимална стойност от асортимента на участващ обект, съгласно описаното в т. 9 от настоящите условия . Сумата за минимална покупка трябва да бъде удоставерена на един касов бон,  и от един обект.За всеки касов бон, с направена минимална покупка от обект, съгласно т.9 от настоящите правила, се получава една скреч карта .        

          15. Всеки участник следва да запази касовия бон след покупката, в случай че след изтриване на скреч полето талонът е печеливш и да го представи при пазаруване с талона. 

         IV. НАГРАДИ


           16. Всеки Участник, който е направил покупка на минимална стойност от наличния асортимент на участващ обект от търговски център  „Фантастико“, находящ се в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ № 52 и е взел талон със скреч поле от касата на съответния обект  може да спечели награда.  

           17. Участието в играта дава възможност за спечелване на награди. Наградите са общо 6360броя и са както следва: :

От Книжарница ORANGE:

400  бр. награди  -   Талон за отстъпка от 10(десет )%.* Талонът не се прилага за  намалени артикули, ваучери за подарък и билети.

От НЕЧОВЕШКИ МАГАЗИН:

10 бр. награди  - Талон за чувал с храна: за кучета– 3 кг. Rustican или 3кг Brit Premium, или за котки – 2 кг Brit Care.

25 бр. награди  - Талон за пазаруване на стойност от 10 (десет) лева;

125 бр. награди - Талон за пазаруване на стойност от 5(пет) лева;

1200.бр.награди -  Талон за наградки:

За кучета – пауч от Роял Канин и Про План или диспенсър за торбички Earth rated

За котки  – пауч от Роял Канин и Про План или пауч Bri

От супермаркет „ФАНТАТИКО“:

1000 бр. награди - Талон за пазаруване на стойност от 2 (два) лева;

1000бр.награди -  Талон за пазаруване на стойност от 5 (пет) лева.

От АПТЕКА SUBRA:

1000  бр. награди -  Талон  за отстъпка от 20(двадесет)% за дермокозметика и масова козметика; 1000 бр. награди - Талон  за отстъпка от 10(двадесет)% за хранителни добавки и лекарства без рецепта

От GRAND OPTICS :

20бр. награди -   Талон за сет за почистване (спрей и микрофибърна кърпичкамарка, с марка Grand & Joy)

30бр. награди -  Талон за 2(два) бр. еднократни почистващи  кърпи, с марка Joy

50бр.награди -  Талон за отстъпка на стойност  10 (десет) лева  при покупка над 20 (двадесет)  лева.

От MEGA XTREME BOWLING :

20. бр. награди - Талон за стандартна игра на  Hyper боулинг за един час ;

130бр. награди -  Талон за две стандартни  игри на боулинг;

150.бр.награди -Талон за една стандартна  игра на боулинг;

200бр. награди -  Талон за два жетона за аркадни игри;

           18. Талоните могат да се използват само в обектите, находящи се в търговски център „Фантастико“ ,  в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ № 52. В скреч полето на всеки талон е посочен обектът, в който може да се използва. Талоните не може да се заменят за паричната им равностойност и може да се използват еднократно от приносителя, чрез предаване на каса в съответния обект, заедно с касова бележка от пазаруването, при което е получен. При награда с номинална стойност и покупка на стойност по-малка от номиналната за талона, ресто не се връща. При награда с отстъпка, отстъпката не се прилага за намалени стоки, за ваучери за подарък и билети .  Талоните са валидни от 04.11.2023г. до 15.12.2023 г. включително.         

           19. Организаторът не носи отговорност в случай на унищожаване или изгубване на талона и касовия бон за направената покупка.

           20. Печелившите Участници ще могат да ползват талона, след като предоставят същия, заедно с касовия бон от направеното преди това пазаруване, удостоверяващ направена покупка в съответния обект, участващ  в играта на търговски център  „Фантастико“ , находящ се в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ № 52. 

          21. При невъзможност да се предостави  касовия бон в оригинал, заедно с талона, същият няма да може да се използва за пазаруване и ще бъде невалиден.

      22. Не се допуска замяна на печеливш талон с неговата парична равностойност или с друга награда.

     
V. ЛИЧНИ ДАННИ

      23. Във връзка с Играта организаторът няма да обработва и съхранява лични данни. 

VI. ОТГОВОРНОСТ

         24. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта. 

          25. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време и поради технически причини, свързани с Играта и/ или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/ или форсмажорни обстоятелства и/ или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.

            26. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни.

            27. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта.

   28. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради официални национални празници или други обстоятелства, които не зависят от Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.

             29. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на неправилно съхранение на талона и касовия бон, неговия приносител или други подобни действия.


            VII. ДРУГИ

            30. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: reklama@fantastico.bg. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с играта. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.

            31. Задълженията на Организатора на играта се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

             32. Организаторът определя правилата на играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време, като същите влизат в сила след публикуване на интернет страницата на Фантастико – www.fantastico.bg и поставянето им на място в търговски център „Фантастико“, находящ се в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ № 52.

           33. Недействителността на отделни текстове от Условията на Играта не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

           34. Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Играта, е актуалното българско законодателство.

 

Още новини