Училище от бъдещето — Фантастико
Loader
100%

Училище от бъдещето

Часът по „Творчество” е любим за второкласниците в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ в столичния квартал „Люлин“. Училището е включено в списъка на иновативните училища в България. В начален етап на обучение класовете имат по две учителки. Едната учителка преподава български език и хуманитарни науки, а другата – математика и природни науки. Те са с децата през целия ден. Използват часовете по „Творчество” не само за развитие на фината моторика и творческото мислене на учениците, но и да предават нови знания. Точно в такъв час второкласниците научават за влажните зони, за влечугите и насекомите, дискутират проблемите със замърсяването на природата и едновременно с това създават собствена дървесна жаба с рециклируеми материали. Макар че в забързания дигитален свят децата все по-трудно задържат вниманието си върху определена тема, в часа по „Творчество” в това училище всички работят с особено внимание, спазват установения ред, помагат си в изпълнението на специалния проект. За позитивната атмосфера по време на часа допринася не само класическата музика, но топлото отношение на учителката, която благодари на всяко дете, изявило желание да отговори на въпросите ѝ, и поощрява всеки, който има нужда от нейната помощ в изпълнението на задачите.

Учениците в това училище имат час по „Приказен свят“, час по „Родолюбие“, часове по литературни четения на български и испански език. А в център „раСТЕМ в света на науките“ се насърчава ученето на природни науки, занаяти и изкуства чрез преживяване. „Правим всичко с много ентусиазъм и резултатите ни показват, че сякаш децата са чакали този начин на работа и тази среда на обучение“, споделя г-жа Йорданка Неделчева, директор на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ по време на посещение на представители на фондация „Заедно в час“ и ФАНТАСТИКО ГРУП в образователната институция. Преди да поеме ръководството на училището, в продължение на 8 години Йорданка Неделчева е била учител по биология и заместник-директор в училището. Тя е и един от двигателите на иновативната трансформация на учебната среда заедно с координатора на център „раСТЕМ в света на науките“ Лилия Борисова.

В този център учениците търсят отговори на големите въпроси чрез работа по проблемно-изследователски задания. Една от примерните теми, по която младежите от прогимназиален етап работят е: „Какво е общото между тока и потока?“. Търсейки отговор, придобиват нови знания по физика и биология, а преподавателите по двата предмета работят в екип. В залата с компютри, в лабораторията и в стаята за звукозаписи, децата могат да отидат по всяко време, защото тук две от основните ценности са отговорността и доверието, че правилата се спазват. „Най-важно е отношението към децата, те го усещат“, коментира г-жа Борисова.

Тук се развива не само предметно знание, а и социално-емоционални умения. Успехът на учениците се формира от две оценки за всяко изпитване – самооценка и оценка от учителя. Те са базирани на ясни критерии, които включват както предметното знание, така и развитите умения. Този подход позволява на децата да анализират преценката за собственото си представяне и да я съпоставят с тази на преподавателя. Целта е, използвайки единни критерии, двете оценки да се доближат, а мотивацията за учене да се повишава непрекъснато.

20% от учителите в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ са преминали през програма „Нов път в преподаването“ на фондация „Заедно в час“. В момента училището е част и от програмата „Училища за пример”, която насърчава цялостна трансформация на учебния процес, като поставя ученика в центъра.

„Силно впечатлен съм от ентусиазма на ръководството на училището и учителите, с които имахме възможност да разговаряме. Това, което видях в 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, за мен е поредното доказателство, че най-важни са хората и когато има желание за промяна и развитие, решения винаги се намират. Учениците в това училище имат огромната привилегия да черпят от знанията на един визионерски екип преподаватели“, сподели след посещението в училището оперативният президент на ФАНТАСТИКО ГРУП Владимир Николов.

Компанията подкрепя дейността на „Заедно в час“, като в рамките на две години дари над 120 000лв. за каузата на фондацията за достъп до качествено образование за всяко дете. ФАНТАСТИКО ГРУП има дългосрочен ангажимент за подкрепа на проекти в сферата на образованието и културата чрез своята инициатива „Моите будители“. През 2023 г. чрез този проект бяха подкрепени олимпийските отбори по природни науки и техните ръководители. Компанията предоставя и възможности за кариерно ориентиране и първа работа на ученици с програмата си „Фантастично лято“. 

Още новини