Владимир Николов пред сп. "Мениджър": Екипът е моята голяма суперсила — Фантастико
Loader
100%

Владимир Николов пред сп. "Мениджър": Екипът е моята голяма суперсила

„За всяка важна стъпка разчитам и на експертизата на колегите. Екипът е моята голяма супер сила“, казва в интервю за ноемврийския брой на сп. „Мениджър“ оперативният президент на ФАНТАСТИКО ГРУП Владимир Николов, който беше селектиран сред топ мениджърите на България в конкурса „Мениджър на годината“. „Гледам на предизвикателствата като на катализатор на промяна и развитие. Оттук нататък нашите цели са свързани с все по-активното използване на новите технологии и развитието на зелени политики“, допълва още Николов. Споделяме цялото интервю в следващите редове.

Кои от поредицата събития през последните няколко години (нарушените вериги на доставки, войната в Украйна, инфлацията, икономическото забавяне) оказват най-голямо влияние върху Вашия бизнес и как реагирате на тях? 

Всъщност през последните няколко години работим почти непрекъснато в кризисни условия, но аз гледам на предизвикателствата като на катализатор на промяна и развитие. Огромно влияние в нашата дейност оказа COVID-кризата, след това войната в Украйна, инфлацията, високите цени на електроенергията. Сложната политическа обстановка води до липсата на предвидимост. Опитите за свръхрегулация в сектора са изключително опасни, защото единствено конкуренцията е тази, която трябва да движи напред свободния пазар. Това е гаранцията за по-добра и конкурентна услуга от всички в ритейла. Непрестанно променащата се законова рамка без ясни предварителни изследвания на въздействието от промените, както и липсата на електронно управление и единни електронни регистри са също част от сериозните проблеми за бизнеса. С цената на много усилия екипът ни успя да реагира на всяка една от кризите в последните години и съм благодарен на колегите за бързината и адекватността, с които преминават през трудните приоди, зачитайки интересите на клиентите и партньорите и с нужната отговорност към тях.

Кои са основните потенциални възможности и заплахи, които взимате под внимание, когато правите стратегическото си планиране за следващите три години?

Анализираме процесите в цялостната икономическа обстановка, политическата нестабилност, включително в геополитически план. Планираме развитието на компанията и навлизането на нови пазари, отчитайки възможностите за развитие на инфраструктурата в съответния регион, необходимостта от присъствието на ритейлър като ФАНТАСТИКО ГРУП в съответното населено място и разглеждайки перспективите за сътрудничество с местните общности в съответните райони. Оттук нататък нашите цели са свързани с все по-активното използване на новите технологии и развитието на зелени политики.

Какви излишества и дефицити откривате в съвременното българско общество?

Много често се сблъсквам с липса на желание за работа и усъвършенстване. Светът е толкова динамичен, че никой от нас не може да си позволи да не се информира всекидневно, а всъщност масово липсва желанието за допълнителна квалификация и образоване. Много е важно да знаем, че от нас зависи до къде в своето развитие можем да стигнем. Очакванията, че друг вместо нас самите ще свърши нещо или успехът ще дойде просто така, са много вредни и често срещани в нашето общество.

Кои лидерски качества развивате в себе си, за да успеете да извлечете максимална полза за бизнеса си в толкова променяща се среда?

Благодарение на натрупания опит днес взимам решенията бързо, но с нужния широкоспектърен поглед върху всяка конкретна ситуация. За всяка важна стъпка разчитам и на експертизата на колегите. Екипът е моята голяма супер сила. Точно затова съм силно фокусиран върху мотивацията на хората в компанията и това те да чувстват добре.

Кои са мениджърите, от които сте се учили в съвместната си работа?

Първият ми учител в ритейла е баща ми Валери Николов, благодарение на когото съществува ФАНТАСТИКО. Разбира се, учил съм много от всички останали колеги през годините, с които заедно сме развивали компанията.

Още новини